DuPont


Kompletní vysoce kvalitní lakovací systém od největšího výrobce autoopravárenských materiálů pro lakování osobních,

nákladních a užitkových vozidel, čítající akrylové nebo vodou ředitelné laky, širokou škálu tmelů, plničů, základových

materiálů, klarlaků a souvisejích materiálů. Snadno zvladatelný systém přípravy barev na míchacím zařízení. Autolaky

DuPont jsou materiály špičkové kvality. Jejich ochranné a mechanické vlastnosti jsou vynikající a zaručující dlouhodobou

stabilitu všech důležitých vlastností i v agresivních podmínkách městského provozu (barevnou stálost, stabilita lesku,

odolnost proti otěru a úderu). Standardnost výroby a kvalita produkce DuPont je certifikována dle ISO 9000. Navržené

materiály jsou vesměs dvousložkové, s velmi výhodnými technologickými parametry (krátké doby pro vytěkání, krátké časy

sušení 20 min. při 60 °C vždy s možností volného zasychání i při normální teplotě, dlouhé doby zpracovatelnosti atd.)